Příjem dovezených odpadních vod - fekály

Čistírna odpadních vod Řevnice přijímá v pracovní dny dovezené odpadní vody splňující limity kanalizačního řádu (běžné domovní splaškové vody). Po nedávném rozšíření čistírny je denním limitem příjmu 72 m3. Smlouvy na příjem dovezených odpadních vod jsou uzavřeny s několika dopravci, kteří mají sjednány takzvané předrezervace, podle nichž je jim pak na jednotlivé dny rezervována příslušná část denního limitu čistírny. Údaje o dopravcích a aktuální stav rezervací je zveřejněn na webu . 

Smlouvy s výše uvedenými dopravci umožňují provozovateli čistírny upřednostnit příjem odpadních vod z objektů Řevnic, Zadní Třebaně a Hlásné Třebáně.

Množství dovezených odpadních vod se nově měří, a to při příjmu a na celé jednotky m3. Cena za příjem dovezených odpadních vod je odvozena od ceny stočného v Řevnicích upravené koeficientem ponížení o náklady kanalizační sítě a navýšení z vyššího znečištění. Pro rok 2023 je to 68,29 Kč včetně DPH/m3 .

Limitní hodnoty znečištění dovezených odpadních vod jsou uvedeny v Kanalizačním řádu zveřejněném v sekci "Smluvní a cenové podmínky dodávky vodného a stočného". Dovezené odpadní vody jsou namátkově odesílány k ověření plnění těchto limitů.

Vytvořeno 2.8.2022 14:33:58 - aktualizováno 4.1.2023 10:24:24 | přečteno 1444x | tana
load