O společnosti

   Dolnoberounské vodárenské družstvo bylo založeno v roce 2021 městem Řevnice a obcemi Hlásná a Zadní Třebaň za primárním účelem společného ovládání provozu společné čistírny odpadních vod. Zároveň má družstvo umožnit nejen zakládajícím obcím možnost provozování vodovodů a kanalizací přímo ovládanou společností. Aktuálně družstvo provozuje vodovod a kanalizaci města Řevnice, obce Zadní Třebaň a okrajových částí obce Lety.

   Mimo likvidace odpadních vod z nemovitosti připojených na splaškovou kanalizaci ve spádové oblasti, zajišťuje družstvo také příjem a čištění dovezených odpadních vod z širšího okolí. Družstvo také provádí menší stavební práce při obnově vodovodů a kanalizací, instalatérské práce, apod. 

   Vrcholným orgánem družstva je Členská schůze, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné obce rovným způsobem. Předsedou družstva je město Řevnice zastoupené Ing. Davidem Kodymem.

Pozvánky na členské schůze

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Pozvánky na členskou schůzi

Výroční zprávy

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Výroční zprávy