Technické podmínky dodávky vodného a stočného

Technické standardy


Omezení připojování na vodovod a kanalizaci

V současné době platí v Řevnicích plošné omezení připojování na vodovod v lokalitě "Za vodou" - tj. levobřežní část Řevnic. Omezení stanovené vlastníkem vodovodu Městem Řevnice se vztahuje na připojování nových odběrných míst včetně rozšiřování stávajících. Možnost připojení byla zachována pouze pro stávající stavby trvalého bydlení (s číslem popisným), případně pro stávající rekreační objekty, kde jsou již nějaký čas hlášeny osoby k trvalému pobytu (stav k 8/2020).

Omezení souvisí s limitem množství vody, které muže být za rok odebráno z vodovodu obce Lety, na nějž je tato lokalita napojena. Současný trend zvyšování odběrů vody v této lokalitě již neumožňuje další neomezené připojování bez rizika porušení tohoto limitu sjednaného při výstavbě vodovodu. Město Řevnice (kontaktní osoba - p. Kliner) proto připravuje napojení postižené lokality na vodovod pravobřežní části Řevnic (nový vodovodní řad přes lávku). Pravobřežní část Řevnic je zásobována z řevnických zdrojů vody dostatečných pro zásobování obou částí Řevnic.


Tlak a kvalita dodávané vody

ikona souboruTlaková pásma vodovodu Řevnice

ikona souboruTlaková pásma vodovodu Zadní Třebaň


ikona souboruAktuální rozbor pitné vody (v úplném rozsahu) pro pravobřežní část Řevnic a Zadní Třebaň.

ikona souboruAktuální rozbor pitné vody na odtoku z vodojemu Zadní Třebaň (provozní rozsah)


Kvalita pitné vody v lokalitě "Řevnice - za vodou" (levý břeh Berounky)

Levobřežní část Řevnic je zásobována pitnou vodou převzatou z obce Lety. Charakter dodávané vody se mění v závislosti na tom, z jakého zdroje pitné vody je v dané době příslušná část Letů zásobována. V úvahu přichází podzemní zdroj pitné vody Karlík, jehož voda je velmi tvrdá. V případě nedostatečnosti tohoto zdroje může být pak příslušná část Letů zásobována ze skupinového vodovodu zásobujícího Prahu a okolí, jehož voda z povrchového zdroje je naopak měkká (rozhraní měkká a středně tvrdá). Provozovatel letovského vodovodu zveřejňuje údaje o kvalitě dodávané vody na tomto odkaze, přičemž do lokality "Řevnice - za vodou" je dodávána voda uvedená na řádcích Lety horní část nebo spodní část podle aktuální situace.

K 3.4.2023 oznámil letovský provozovatel vodovodu manipulaci, v jejímž důsledku bude aktuálně dodávána voda ze skupinového vodovodu zásobujícího Prahu a okolí, tj. měkká voda.

Vysoká tvrdost dodávané vody je spojena se velkým obsahem především vápníku. Přestože zmíněné hodnoty jsou vyšší, než je pro pitnou vodu doporučené rozmezí, jedná se stále o vodu pitnou a naše společnost nemá bohužel na základě platných pravidel pro odběr vody možnost tuto situaci ovlivnit. Vyšší obsahy vápníku a hořčíku v pitné vodě mají obecně pozitivní dopady na zdraví odběratelů, ale zhoršují užitné vlastnosti jako je tvorba usazenin. 
Vytvořeno 2.8.2022 14:31:56 - aktualizováno 27.4.2023 10:26:51 | přečteno 1922x | tana
load