O společnosti

Dolnoberounské vodárenské družstvo bylo založeno v roce 2021 městem Řevnice a obcemi Hlásná a Zadní Třebaň za primárním účelem společného ovládání provozu společné čistírny odpadních vod. Zároveň má družstvo umožňit nejen zakládajícím obcím možnost provozování vodovodů a kanalizací přímo ovládanou společností.

 Mimo likvidace odpadních vod z nemovitosti připojených na splaškovou kanalizaci ve spádové oblasti, zajišťuje družstvo příjem čištění dovezených odpadních vod z širšího okolí.

Družstvo také provádí menší stavební práce při obnově vodovodů a kanalizací, instalatérské práce, apod. 
Vrcholným orgánem družstva je Členská schůze, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné obce rovným způsobem. Předsedou družstva je město Řevnice zastoupené Ing. Davidem Kodymem.

Pozvánky na členské schůze

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Pozvánky na členskou schůzi

Výroční zprávy

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Výroční zprávy